برق صنعتی

راه اندازی موتور بصورت ستاره_مثلث

آموزش برق صنعتی

راه اندازی موتور بصورت ستاره_مثلث اتوماتیک : امروز در ادامه آموزشهای تصویری، یکی دیگر از مستندهای مهندسی را برای شما آماده کرده ایم. برای نکته امروز  می خواهیم  در باره راه اندازی موتور بصورت ستاره_مثلث اتوماتیک صحبت کنیم

راه اندازی موتور بصورت ستاره_مثلث اتوماتیک

کاربرد این نوع تابلو برق :
در موتورهای توان بالا ، به علت جریان اولیه ی بیش از حد موتور در لحظه استارت، امکان قطع کلیدهای حفاظتی ، احتمال صدمه به سیم پیچ موتور، کابلها و شینه های ارتباطی وجود داره.
ازاین رو راه اندازی بصورت ستاره_مثلث در این موارد بسیار سودمند خواهد بود. معمولا بصورت قراردادی در موتورهایی که قدرت شان از پانزده کیلووات بیشتر هست ، از راه اندازی ستاره_مثلث استفاده می شود. تجهیزات بکار رفته در تابلو:
۱-کلید مینیاتوری تکفاز:
۲-بی متال:
۳-شستی استپ ۱
۴-شستی استارت ۲
۵- کلید اتوماتیک Mccb سه فاز:
۶- سه تا کنتاکتور سه فازبا شماره های  ۱ و ۲ و ۳
۷- موتور سه فاز
۸-چراغ سیگنال وصل: ۱
۹- چراغ سیگنال خطابا شماره ۲
۱۰-تایمر:
۱۱-کنترل فاز سه فاز:
۱۲-کلید مینیاتوری سه فازجهت ِ (تغذیه کنترل فاز):

 سیم کشی مدار فرمان:

مدار مربوط به راه اندازی موتور سه فاز بصورت ستاره_مثلث اتوماتیک از نقطه نظر عملکرد با حالت دستی تفاوتی نمی کنه. یعنی موتور در نهایت مانند حالت دستی ابتدا با ستاره راه اندازی شده و بعد از مدت زمان تنظیم شده به حالت مثلث رفته و به کار خود ادامه میده.با این تفاوت که در اینجا پس از زدن شستی استارت ۱، مدار بصورت اتوماتیک و بوسیله تایمری که تعبیه شده از حالت ستاره به حالت مثلث تغییر پیدا میکنه .سیم مدار فرمان ابتدا به ورودی کلید مینیاتوری تکفاز (۶ آمپری) وصل شده و از خروجی کلید به پایه ۱۵ کنترل فاز و از پایه ۱۸ کنترل فاز به کنتاکت بسته بی متال ، یعنی پایه۹۵ اون  وصل می کنیم  و از پایه ۹۶ بی متال به پایه شستی استپ ۱ و از خروجی شستی استپ ۱هم  به ورودی شستی استارت ۲سیم کشی میکنیم  و از اونجا هم  به پایه ۱۳ کنتاکتور ۲ وصل میشه.از خروجی شستی استارت ۲ همزمان به پایه ۱۳ کنتاکتور ۱ و پایه ۲۱ کنتاکتور ۳ وصل می کنیم .الا از پایه ۲۲ کنتاکتور ۳ همزمان به پایه ۱۵ تایمر و پایه A1 یا PH تایمر وصل می کنیم  و از پایه ۱۶ تایمر به بوبین کنتاکتور ۱سیم کشی می کنیم .در ادامه از پایه ۱۴ کنتاکتور ۱ همزمان به پایه ۱۴ کنتاکتور ۲، پایه ۲۱ کنتاکتور ۱ و پایه A1 بوبین کنتاکتور ۲ وصل میکنیم .از پایه ۲۲ کنتاکتور ۱ به پایه A1 بوبین کنتاکتور ۳ وصل میشه .برای مشخص کردن حالت وصل موتور هم  از پایه ۱۴ کنتاکتور ۲ به یکی از پایه های چراغ سیگنال شماره ۱ وصل میکنیم.و برای چراغ سیگنال آلارم یا عملکرد بی متال ۲ ، باید از خروجی کلید مینیاتوری تکفاز به پایه ۹۷ بیمتال وصل کنیم و از پایه ۹۸ همین بی متال به چراغ سیگنال ۲ وصل کنیم. و در آخر سیم نول هم به پایه های A2 کنتاکتور ها و پایه N تایمر و کنترل فاز و پایه چراغ سیگنالهای ۱ و ۲ وصل می‌شه

خرید بسته آموزشی برق صنعتی

 

سیم کشی مدار قدرت:

در تابلو برق شماره ۹ سه فاز از منبع اصلی وارد کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری سه فازِ (تغذیه کنترل فاز) شده و از خروجی کلید اتوماتیک بوسیله ۶ رشته سیم بصورت دو گروه سه فاز وارد کنتاکتهای ورودی کنتاکتور ۲ و ۳ شده،و از خروجی کنتاکتور ۲ وارد بی متال و از خروجی بی متال وارد تخته کلم موتور شده و به تیغه های U1،۱V،W1وصل میشه .و سه فاز بعدی از خروجی کنتاکتور ۳ مستقیم وارد موتور شده و به تیغه های U2،V2،W2 وصل می کنیم   کنتاکتورشماره ۱همان کنتاکتور حالت ستاره می باشد، که در اینجا ورودی کنتاکتور بوسیله ۲ تکه کابل تک رشته به هم متصل شده، یا بعبارتی اتصالِ کوتاه شده اند . و در نهایت از خروجی این کنتاکتور به خروجی کنتاکتور ۳ وصل کرده ایم.

خرید بسته آموزشی برق صنعتی

 

نکته:

در مدار قدرت باید دقت کنید که ترتیب فازهای (R S T) ورودی به تیغه های U1،۱V،W1 مانند شکل دقیقا به تیغه های U2،V2،W2 متصل شوند.بعبارتی تیغه های روبروی هم U1 , W2 باید یک فاز همنام مثلا  R، و تیغه های روبروی هم V1, U2 به مثلا S  و در نهایت تیغه های W1, V2 به فاز سوم یعنی T متصل شوند. زیرا چنانچه فازهای غیر همنام را به تیغه های روبروی هم وصل کنید با وصل کنتاکتور مثلث یا  کنتاکتور شماره ۳ اتصال کوتاه رخ داده و باعث عملکرد ناخواسته بی متال و کلید اتوماتیک میشود. و ممکن است به کنتاکتورها و سیم پیچ موتور نیز آسیب بزند.

شرح راه اندازی تابلو برق:

با زدن شستی استارت ۲ کنتاکتور ۱ وصل می‌شه و کنتاکتِ باز ۱ در مسیر فرمان کنتاکتور ۲ بسته می شه و همزمان، تیغه ی بسته ی ۱ که در مسیر کنتاکتور ۳ وجود دارد نیز باز می شه. و از رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور ۳ جلوگیری میکنه . در اینجا کنتاکتور ۳ نباید وارد مدار شه. این امر برای عدم وصل همزمان کنتاکتور های ستاره و مثلث است، زیرا وصل همزمان کنتاکتورهای ستاره و مثلث باعث آسیب رسیدن به سیم پیچ موتور میشه. با وصل کنتاکتور ۱ جریان به بوبین کنتاکتور ۲ می رسه و این کنتاکتور نیز وصل شده و موتور بصورت ستاره راه اندازی خواهد شد .همچنین با وصل کنتاکتور ۲ تیغه ی باز آن در مسیر بوبین کنتاکتور شماره ۳  بسته میشه. که اینجا نقش تیغه خود نگه دار رو داره. حالا با برداشتن فشار از روی شستی استارت ۲ موتور همچنان بصورت ستاره به کار خود ادامه میده. زیرا کنتاکت خود نگه دار ۲ همچنان وصل مانده و کنتاکتورهای ۱ و ۲ برقدار هستند.اکنون بعد گذشت ( ۷ ثانیه تنظیم شده)، تایمر کنتاکت بسته (۱۵-۱۶) خودش رو باز میکنه، که با باز شدن این کنتاکت بلافاصله کنتاکتور ۱ قطع شده و در نتیجه کنتاکت بسته این کنتاکتور که باز شده بود به حالت عادی برگشته و بسته می شه. و در نهایت با بسته شدن این کنتاکت مسیر فرمان کنتاکتور ۳ بسته شده و این کنتاکتور وصل میشه. در این حالت کنتاکتورهای ۲ و ۳ وصل هستند و همانطور که مشاهده می کنید موتور در حالت مثلث به کار خود ادامه می ده. برای حفاظت موتور تیغه ی بسته کنتاکتور ۳ در مسیر کنتاکتور ۱ قرار گرفته تا پدیده ی همزمانی وصل کنتاکتورهای ستاره و مثلث اتفاق نیفته.
چنانچه بخواهیم موتور خاموش بشه کافیه شستی استپ ۱ رو فشار بدیم.

در ادامه می توانید مطالب گفته شده را در فیلم  راه اندازی موتور بصورت ستاره_مثلث مشاهده نمایید

 

 

خرید بسته آموزشی برق صنعتی

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا